Sản phẩm có trong danh mục Gạch xây
Gạch Hourdis
[10.300 VND / 1viên]
Gạch đinh
[750 VND / 1viên]
Gạch đặc
[5.300 VND / 1viên]
Gạch xây 10 lỗ
[4.500 VND / 1viên]
Gạch xây 4 lỗ
[750 VND / 1viên]
Gạch xây 3 lỗ
[4.500 VND / 1viên]